เสวียนรองจิต

บทคัดย่อ

จิตของเราจะไหลไปตามผัสสะที่มากระทบ จิตนั้นจึงต้องมีเสวียนรองจิต

จิตจึงจะต้องมีผู้ที่คอยควบคุมดูแล เป็นสติรักษาจิต เพราะจิตที่ถ้าฝึกแล้วดีจะนำความสุขมาให้

จิตมีความลึกล้ำมีความสำคัญ เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราฝึกแล้วจะมีประโยชน์แน่นอน

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ฟังรายละเอียดเรื่อง "ปลาหมึก 6 หนวด 3 หัว ตัวอ้วน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19/04/2559