สากัจฉาธรรมประจำวันที่ 25/12/59

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

อ่าน "จูฬปุณณมสูตร" เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์