อย่าขายวิญญาณให้กับมาร

HIGHLIGHTS:

  • มาร แปลว่า ผู้ยังกุศลธรรมให้ตาย
  • มาร จะเอาความสุขเล็กน้อยมาแลกกับความดีที่เรามี
  • อย่าให้อำนาจ อย่าค้าขายกับคนโกง
  • ให้เผชิญหน้ากับมารด้วยความกล้า คือ วิริยะ
  • ให้รักษาความดีไว้ด้วย “สติ”

บทคัดย่อ

 

จิตของสัตว์ทุกชนิด มีธรรมชาติเดิมเป็นประภัสสร แต่ว่ามีความเศร้าหมองจากกิเลสที่เป็นอาคันตุกะจรมา แม้แต่ท่านพระเฑวฑัตก็ยังมีความดีในจิต ประเด็นคือ ทำไมจิตมันเข้าไปจับอาสวะมันเข้าไปจับกิเลสเหล่านั้น ก็เพราะจิตมันโง่ จิตมันไม่รู้ จิตมันถูกหลอก ถูก lock รัดรึงอยู่ด้วยตัณหา ทำให้ไปยึดในกิเลสนั้น กิเลสเกิดที่จิต มีผัสสะเป็นแดนเกิด

-------------------------------------------------------------------

จิตของเราทุกคนมันดีมีเดิมมาอยู่แล้ว เราหาดูให้ดี ในใจของเรานี่แหละ ถึงแม้คนที่ทำชั่วทำบาปทำผิดทุกอย่าง จิตของเขาดวงนั้น มันก็จะต้องมีมุมหนึ่งส่วนหนึ่ง ที่มีความดีหลงเหลืออยู่ ความดีมีมานมนาน มีมาโนนเติบ แต่เจ้าความไม่ดีต่างหาก ที่มันเพิ่งจะมีขึ้น ทำให้จิตใจของเรามีความพยศ

---------------------------------------------------------------------

จิตเดิมประภัสสร ผัสสะกับกิเลสมาทำให้เศร้าหมองในภายหลัง เปรียบเหมือน สนิมเหล็ก ปลีกล้วย แม่ม้าและลูกม้าอัสดร ขุยไผ่กับต้นไผ่ สิ่งเหล่านี้เกิดจากตัวมัน แล้วก็ฆ่าตัวมันเอง สิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนกิเลส กิเลสเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายจิตของเรา เป็นอาคันตุกะจรมา ที่ทำให้จิตอ่อนกำลังลง เป็นส่วนที่ล้างผลาญความดี พระพุทธเจ้าใช้คำว่า กิเลสมาร

---------------------------------------------------------------------

มาร คือ ผู้ล้างผลาญความดี ตัวที่จะมาล้างผลาญความดีในจิตใจของเราคือกิเลสนั่นล่ะ เวลามารคือกิเลสเกิดขึ้น มันมีอำนาจมาก อย่าล้อเล่นกับมัน ถ้าเราไปตามมัน ชื่อว่าคุณขายวิญญาณให้กับมารทันที

---------------------------------------------------------------------

เราอย่าเอาความดีของเราไปเที่ยวเร่ขายด้วยของที่ไม่มีมูลค่า

มารจะเอาความสุขเล็กๆน้อยๆมาล่อมาแลก เพื่อให้เราออกจากความดี เพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจ และมันจะกุมหัวใจเราได้ มารจะมาล่อเรา ให้เราสนใจ ถ้าเราสนใจ มันจะมีกำลังขึ้นมา พอจิตน้อมไปตามทางมัน เราไปตามมัน ชื่อว่าคุณขายวิญญาณให้กับมารทันที เป็นพวกมันทันที มันขายของได้ทันที อย่างเช่น เอาความอร่อยของอาหารมาล่อ เอาความสุขทางราคะความสัมพันธ์ชายหญิงมาล่อ เอาความสุขในการเกาในชั่วโมงอธิษฐานมาล่อ แลกกับคุณธรรมที่เราจะได้ มันเป็นการซื้อขายที่เราถูกโกงมาโดยตลอด เราถูกหลอก ถูกทำร้าย จิตใจที่มีกิเลสห่อหุ้ม มันผูกพัน ทำให้เราต้องมาเกิดแล้วเกิดอีก ทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่ร่ำไป ความเกิดเป็นความทุกข์ กิเลสทำให้จิตของเราต้องมาเกิด โดยเอาความสุขนิดหน่อยมาแลก เราอย่าเอาความดีของเราไปเร่ขายกับสิ่งที่ไม่ดี เป็นอกุศลธรรม ให้มีความกล้าที่จะไม่ไปตามมาร

---------------------------------------------------------------------

เราอย่าขายวิญญาณให้กับมาร แต่ให้เรารักษาความดีของเราเอาไว้ มารมันจะมาล้างผลาญความดีไม่ได้ เราจะรักษาความดีของเราเอาไว้ได้ด้วยการตั้งสติขึ้น สตินี่แหล่ะ จะเป็นเครื่องรักษาจิต

--------------------------------------------------------------------

สู้ด้วยความดี กล้าเผชิญหน้ากับมาร

พระสูตร / ถอดเทป

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........