เมื่อพระศาสดาถูกโจษ

"ผู้มักพูดคำไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก,
หรือแม้ "ผู้ใดทำแล้ว" กล่าวว่า "ข้าพเจ้ามิได้ทำ"
ชนแม้ทั้งสองนั้น เป็นมนุษย์มีกรรมเลวทราม
ละไปในโลกอื่นแล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกัน."

พุทธพจน์

เมื่อพระศาสดาถูกโจษว่า ทำผู้หญิงท้อง พระศาสดาท่านทรงทำอย่างไร? "ทองแท้ไม่กลัวไฟ" เวลาพระพุทธเจ้าถูกใส่ความ ท่านมีวิธีการที่จะจัดการอยู่โดยบุญบารมีที่ท่านมี แล้วก็เหตุผลอะไรต่างๆ หลายอย่าง เรามาฟังเรื่องของ ๒ เรื่อง คือ

๑) เรื่องของนางสุนทรีย์ ที่นางสุนทรีย์ทำเหมือนกับว่า มีอะไรกับพระพุทธเจ้า ต้องการให้คนรับทราบ แต่ก็ถูกพวกเดียรถีร์ฆ่าตาย ก็จะใส่ความให้พวกภิกษุ พวกพระพุทธเจ้ารับไป

๒) เรื่องของนางจิญจมาณวิกา ที่นางจิญจมาณวิกาไปโจษพระพุทธเจ้า และก็ฟอร์มว่า ตัวเองท้องขึ้นมา แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่าอย่างไร?

“เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทำความเสียหาย ถ้าจะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ ถ้าไม่เป็นเรื่องเงิน ก็เป็นเรื่องผู้หญิง” ถ้าเอาเรื่องเงินมาป้ายสีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ เพราะท่านไม่รับเงิน งั้นก็เอาเรื่องผู้หญิงก็แล้วกัน อันนี้เป็น ๒ เรื่องที่นำมาให้ ท่านผู้ฟังฟัง

ทีนี้ถ้าเผื่อว่า เป็นเรื่องของบุคคลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังเอง หรือว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริง เอาความจริง เอาความดีความงามนี่แหละ เอาชนะได้ และเราให้เป็นผู้ที่เห็นแก่ความดีความงาม เขาทำไม่ดีมา อย่าไปทำไม่ดีตอบ การทำไม่ดีตอบ ก็เหมือนกับ "เอาของเสียไปล้างของเสีย" แต่ให้ทำความดีให้เกิดขึ้น

"เอาความดี ชนะ ความไม่ดี
เอาคำจริง ชนะ คำโกหก
เอาความเมตตา ชนะ ความโกรธ
เอาความมุฑิตา ชนะ ความอิจฉาริษยา"

เราสามารถที่จะรักษาความดีของเราด้วย ทำความดีความงามให้เกิดขึ้นในสังคม ในบุคคลอื่นด้วย