ลิ้นและรส

 

“รสอาหารมีอำนาจรึงรัด ผูกมัดสัตว์โลกทั้งหมด
บุคคลเมื่อติดใจในรสชาด ย่อมตกเป็นทาสอยู่ในอำนาจ ย่อมไม่เห็นโทษของรสอาหาร”

 

การกินอาหารควรทำความเข้าใจในรสอาหารให้ถูกต้อง พิจารณาว่ากินอาหารเพื่อระงับเวทนา เพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้ พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเปรียบเทียบว่าการกินอาหารให้พิจารณาว่าเหมือนกับบิดามารดากินเนื้อบุตรอันเป็นที่รักของตน

เรื่องของลิ้นและรส ให้พิจารณาให้เห็นถึงว่าเป็นของว่างของเปล่า เหมือนกับในเรือนร้างว่างเปล่าหลังหนึ่ง มีภาชนะว่างเปล่าอยู่ใบหนึ่ง เราไปดูมันไม่มีค่าอะไรเป็นของว่างของเปล่า เราก็ทิ้งมันไปไม่เอามัน เวลาเราพิจารณาเรื่องรสและเรื่องลิ้นเป็นของว่างของเปล่า ไม่ได้มีแก่นสาร มีสาระอะไร สาระคือคุณธรรมที่อยู่ในใจเราคือศีล สมาธิปัญญา

หากมีการติดในรสแล้วสามารถมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ดังกรณีของพระสุนทรสมุทร