อวิชชาทำให้เหมือนจริง

“ผัสสะที่มากระทบทางหู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ มันไม่ใช่ของจริง มันเป็นของปลอมเทียม ความไม่รู้หรืออวิชชามาบังเรา ทำให้เราเผลอเพลินกับความสุข ความทุกข์ ไปตามสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุข ความทุกข์นั้น”

บังไม่ให้เห็นว่าความสุข ความทุกข์ที่มากระทบไม่ใช่ของจริง บังให้เห็นว่านั่นคือสุข ทุกข์จริงๆ ไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนขึ้นมา เป็นของจริงขึ้นมา ยึดถือโดยความเป็นของเราขึ้นมา อวิชชาอาศัยผัสสะเป็นแดนเกิด เกิดขึ้นที่จิต ต้องทำให้วิชชาเกิดขึ้นได้ ต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นในจิต รู้ถึงสมาธิ รู้ถึงความวางเฉย รู้ถึงความสงบระงับ รู้ถึงความเพียร รู้ถึงสติ สติสัมโพชงค์ มีสติปัฏฐานสี่ จิตอยู่ที่ใดให้สติแนบอยู่ที่นั่น จะทำความรู้คือวิชชาให้เกิดขึ้นได้ ความไม่รู้ ความโง่ ความเห็นก็จะดับไป จางคลายไป ให้เราเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้พิจารณาโดยรอบคอบโดยแยบคาย จะเห็นสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของจริงเป็นของที่มีการปลอมเทียมขึ้นมา เป็นของหลอกลวงเป็นธรรมดา เดี๋ยวสุขบ้างทุกข์บ้าง ของไหนไม่ใช่ของจริงเราอย่าเอามาเป็นของเรา