กิเลสทำลายจิต

จิตของเรานั้นมันถูกอบรมมาด้วยกิเลสนานมากแล้ว เราทำตามกิเลสกันมานานเท่าไหร่แล้ว? ขอสักวันหนึ่งเวลานี้ที่เราจะไม่ทำตามอำนาจของกิเลส...

กิเสลเกิดขึ้นในจิตเกิดขึ้นแล้วมันจะทำลายจิต เวลามันเกิดขึ้นเหมือนสนิมเหล็ก มันเกิดขึ้นจากตัวเหล็กนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วทำให้เหล็กกันกร่อนลงไป เรายอมมันมานานแล้ว ทำให้เราเกิดมาสุขบ้างทุกข์บ้าง นรกบ้างสวรรค์บ้าง นั่นก็เพราะว่าตามอำนาจของกิเลส ตัณหา อวิชา สังสารวัฏไม่มีจุดไหนหรอกที่เราไม่เคยไป ยกเว้นสุทธาวาสพรหม ยกเว้น “นิพพาน” เราไปสู่ที่นี่ เราจะไปสู่ที่ๆเรียกว่าเป็นที่เย็น(นิพพาน)ที่สบายเราจะไปตามทางนี้ทางที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละ มาตามทางนี้จะเป็นทางที่โล่งโปร่งสบาย แต่กิเลสมันจะมาหลอกให้เราไปทางอ้อมอยู่เรื่อย อย่าเอาจิตของเราไปตามเสียงของมาร เสียงของกิเลส มันจะมาคอยล้างผลาญความดีของเรา พระพุทธเจ้าบอกอะไรให้ทำตาม บอกว่าอย่าโกรธ อย่าฟุ้งซ่านก็ช่วยทำตามท่านหน่อย พระพุทธเจ้าบอกให้มีศรัทธา ให้นอบน้อมเคารพธรรมะ ก็ช่วยทำตาม อย่าฟุ้งซ่าน อย่าอ่อนแอ ท้อถอย หมดกำลังใจ ให้ทำจริงแน่วแน่จริง