เรื่อง สาวใจแตกสุดท้ายบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

“บุคคลที่เคยมีเรื่องราวที่ผิดพลาดมาในอดีตไม่จมปลักในอดีตทำปัจจุบันให้ดีอยู่ในมรรค อยู่ในศีล ปฏิบัติ สมาธิ ภาวนาให้เห็นตามที่เป็นจริง สร้างสมกรรมดี สร้างคุณงามความดีจะมีอานิสงค์ผลให้เกิดคุณงามความดีแน่นอน”

ดังเช่น

  • นางกุณฑลเกสีเป็นบุตรีเศรษฐีใจแตกอยากได้สามีเป็นโจร นานไปสามีจะฆ่าเพื่อเอาสมบัติจึงใช้อุบายฆ่าสามีโจรก่อนแล้วในที่สุดฟังธรรมพระสารีบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขอบวชเป็นภิกษุณี
  • นางปัจตาจาลาหนีตามคนใช้ในเรือนตนหนีออกจากบ้านคนที่รักตายหมดเสียสติได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นเลิศทางผู้ทรงวินัย
  • อุบาสิกาภรรยานายพรานกุกกุฎมิตรเป็นโสดาบันนางสิริมาเป็นหญิงโสเภณีได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน