ฝึกตรงที่ผัสสะ

การฝึกการปฏิบัติในทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ฝึกมันตรงที่มีผัสสะนั่นแหละ ตรงไหนมีผัสสะตรงนั้นแหละฝึกได้ทำได้ กระทำได้การที่เราฝึกกระทำตรงตำแหน่งที่เรามีผัสสะ ตรงนี่คือการฝึกที่จะตั้งสติขึ้น บางทีผัสสะมาแรงมาก เรื่องนี้ข่าวแบบนี้ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดขึ้น เช่นเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา หรือว่าข่าวคนที่เรารักเสียชีวิตไป บางทีมันมึนไปเลย จึงจะต้องมีที่ตั้งมีหลัก มีที่เกาะ ที่ตั้งหลักที่เกาะมีอยู่สามที่เท่านั้น คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งสามอย่างนี้ก็คืออันเดียวกันนี่แหละ มีที่เกาะอยู่ เจอเรื่องราวผัสสะใดๆ ทำให้เรามึนไปเลย คิดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ถูกให้เราเข้าหาพระพุทธ พระธธรม พระสงฆ์ ให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้า อย่างน้อยเรายังมีที่เกาะตั้งเอาไว้