สากัจฉาธรรม-รักสะใภ้ด้วยจิตที่เป็นอนัตตา

“ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก”
พุทธพจน์

ประเด็นคือเราจะทำใจอย่างไร ก็ทำใจเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทุกข์ในสิ่งนั้น ไม่ได้มีความยินดีในสิ่งนั้น ก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวเราของเรา ความทุกข์มันจะไม่มี คือเห็นความเป็นอนัตตาการแนะนำเราก็ทำไป แต่ทำด้วยจิตใจที่เห็นความเป็นอนัตตา ใจเราจะสบาย คุณเข้าใจสถานกราณ์เดี๋ยวนี้ คุณมีความสุขเดี๋ยวนี้”

Q:ว่าที่ลูกสะใภ้และลูกชายอยู่ด้วยกันเองที่เมืองนอก ฝ่ายหญิงไม่มีศาสนาและไม่ค่อยมีมารยาท ควรทำใจอย่างไรดี
A:หลักธรรมที่ใช้อธิบายมีอยู่คือ

  • 1.การอยู่ด้วยกันก้ำกึ่งในการผิดศีล
    2.ลักษณะของหญิงสะใภ้ที่ดี8ข้อ ที่เมื่อปฏิบัติแล้วจะดีต่อหญิงนั้นเอง อาจได้ไม่ครบ แต่ไอ้ที่ดีที่มีจะรักษาจิตได้
    3.”ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก” พุทธพจน์
    สิ่งใดที่คุณรักคุณชอบ มันจะนำความโศกมาให้ เพราะมีความเปลี่ยนแปลงแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นหนึ่งในธัมมุทเทสสี่ว่า “เราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตน” และ”เราจำเป็นต้องละสิ่งทั้งปวงไป” ให้เห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นอนัตตา จะเห็นได้จิตต้องมีสมาธิ จิตใจที่เห็นความเป็นอนัตตา จิตจะสบาย จะไม่มีอคติความเห็นแย้งกับเขา จะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่เรามีความสุขดี สิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ ก็สร้างเหตุปัจจัยไปด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์