มองมุมใหม่ได้ปัญญา

คนที่ปฏิบัติสมาธิภาวนา นั่งสมาธิ จิตใจสงบ พอจิตฟุ้งซ่าน เสียความสงบไป พอตั้งใจว่าฉันจะไม่โกรธ พอมีคนมาทำให้โกรธก็ว่าเราแพ้กิเลส ถ้าเราคิดว่าเราจะเสียอะไรไปอย่างนี้ มันคิดไม่ถูก ต้องแก้ไข แต่ให้มองมุมใหม่ว่า เราได้อะไรมา รู้ว่าตัวเองฟุ้งซ่านไปแล้ว รู้ว่าเราโกรธไปแล้ว ความรู้ที่เรารู้ตัวเองนั่นแหละ มันคือ "สติ" นะ คุณได้สติมา ได้ความรู้ตัวขึ้นมา ความฉลาดตรงนี้เป็น "ปัญญา" เรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านไปตรงนี้ มองดูดีๆ ว่าเราโกรธไปตรงนี้ ให้ฝึกในการที่จะมีปัญญาว่า "ฉัน ได้ประโยชน์อะไรจากผัสสะตรงนี้ ให้มองจากคุณธรรมว่า 'ผัสสะที่มากระทบ ไม่ว่าจะเรื่องอะไร ดูให้ดี เห็นอะไร รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเอง มันจึงแก้ได้ ' เห็นแล้วไม่จมปลักกับสิ่งนั้น ให้มองว่าเราจะแก้ไขอย่างไง เปิดเผยความผิดออกมา"