อวยพรปีใหม่

ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ปีพุทธศักราช2559 ข้าพเจ้าขอท่านผู้ฟัง ขอให้ท่านผู้ฟังมีกำลังใจ มีกำลังใจในการที่จะตั้งตนไว้ในธรรม
การทำบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ของง่าย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

"ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้ว ใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยาก"

บางครั้งการกระทำความดีบางอย่างบางสิ่งมันก็ยากท่านผู้ฟัง มันไม่ใช่ของง่ายๆ แต่ยากแล้วมันดี
ขอให้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคที่จะมาข้างหน้า ขอให้มีกำลังใจในการที่จะตั้งอยู่ในศีล
มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า อดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำได้ยาก
บุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองนี่ท่านผู้ฟัง จะไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลย
เราไปไหนในการมีสติ มีศีล มีเมตตาแล้วก็จะมีความปลอดภัย มีความแคล้วคลาด มีความสุข
ความเกษมในที่ๆไปนั้น ปีนี้เราตั้งใจทำความดี ให้ดี ความสุข ความสมหวังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอน