คำพุทธ-ความประมาท-พระเจ้าวิฑูฑภะ (ตอนที่ ๒)

ธรรมบทแปลเรื่องที่ ๓๕ เรื่อง "พระเจ้าวิฑูฑภะ" (ตอนที่ ๒)

พันธุลกุมารโอรสของเจ้ามัลละ ในพระนครกุสินารา เกิดความไม่พอใจพระญาติของตน จึงได้เสด็จมายังเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนทิที่เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันที่กรุงตักกสิลา พระเจ้าปเสนทิทรงต้อนรับ และตั้งไว้ในตำแหน่งเสนาบดี

นางมัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบดีจะถูกส่งตัวกลับเมืองกุสินาราเนื่องจากไม่มีบุตรให้ แต่ถูกพระศาสดาห้ามไว้ ไม่นานนักนางก็ตั้งครรภ์และเกิดแพ้ท้องอยากอาบและดื่มน้ำในสระโบกขรณีของคณะราชตระกูลในนครไพสาลี พันธุลเสนาบดีจึงได้พานางไปยังสระโบกขรณีนั้น เมื่อเจ้าลิจฉวีทราบเรื่องจึงโกรธและหวังจะฆ่าพันธุลเสนาบดีเสีย เจ้ามหาลิเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอีกคนนึงได้ห้ามไว้ แต่ไม่มีใครฟัง พันธุลเสนาบดีจึงฆ่าเจ้าลิจฉวีทั้ง ๕๐๐ ด้วยการยิงธนูเพียงครั้งเดียว ต่อมานางมัลลิกาได้คลอดบุตรเป็นคู่ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง พระเจ้าปเสนทิมีคำสั่งให้ฆ่าพันธุลเสนาบดีพร้อมบุตรทั้ง ๓๒ เพราะเชื่อในคำยุยงของพวกอำมาตย์ พระเจ้าปเสนทิสลดพระทัยที่นางมัลลิกาและเหล่าสะใภ้ไม่ผูกใจแค้นพระองค์ จึงได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้กับทีฆการายนะหลานของพันธุลเสนาบดี ซึ่งผูกใจเจ็บพระเจ้าปเสนทิที่ฆ่าลุงของตน จึงนำเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้ง ๕ ที่พระเจ้าปเสนทิฝากไว้ก่อนเข้าเฝ้าพระศาสดาไปถวายแก่วิฑูฑภะ พระเจ้าปเสนทิหวังจะจับวิฑูฑภะจึงเสด็จไปเมืองราชคฤห์ เพื่อขอให้หลานช่วย แต่ก็ได้ตายอยู่ที่หน้าประตูเมืองนั่นเอง