สากัจฉาธรรม-ความเกี่ยวเนื่องกันของผัสสะ ขันติ การเก็บกด และโลกธรรมแปด

“ความเข้าใจเรื่องผัสสะนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ศาสนาจะตั้งอยู่ได้ คนจะไม่ตีกันไม่แตกกัน เขาจะเข้าใจกันได้ ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องผัสสะ เรื่องอายตนะ ทำความเข้าใจให้ดี ว่ามันเป็นคนละตัวกัน..มันเป็นอนัตตา”

ผัสสะที่มากระทบผ่านมาได้จาก 6 ช่องทาง เปรียบเหมือนวัวสีดำกับวัวสีขาวถูกผูกไว้ที่หลักเดียวกัน เรามักถูกจิตหลอกว่าเป็นวัวตัวเดียวกันสีเทา ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นคนละตัวกัน เมื่อมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้น ให้อดทน แต่ถ้าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นทำให้อกุศลธรรมเกิด ต้องละออกอย่าเก็บไว้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเก็บกด สุขทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นของมีอยู่ในโลก โลกธรรมแปดก็ผ่านมาทางผัสสะนี้ อกุศลธรรมมีได้ทั้งในผัสสะที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ
เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติเอาไว้ให้ดี อย่าประมาท เพราะว่ากิเลสตัณหาอวิชชามันเอาเราทั้งสองทาง ทั้งขาสุขและขาทุกข์ สตินี้เป็นทักษะที่ฝึกได้

ตอบคำถาม: คุณมรุเดช พูนเกษม จ.อุตรดิตถ์ / คำถามทาง จดหมาย
คำถามโดยย่อ
ขอให้พระอาจารย์เมตตา สรุปให้ เกี่ยวกับ ตวามหมาย ในเรื่องของ สติ ผัสสะ ขันติ และ โลกธรรมแปด

ตอบคำถาม: คุณผู้ใช้นามว่า ใบไม้/ คำถามทางWebsite
คำถามโดยย่อ
หนูดูแลคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ เวลาท่านมีอาการฉุนเฉียว บางครั้งหนูก็มีอารมณ์โมโห บางทีก็รำคาญ ก็รู้ว่าเป็นความ คิดที่ไม่ดีแต่ไม่สามารถยับยั้งหรือใช้สติตามรู้ได้ทัน บางทีโต้ตอบออกไปต้องกลับมาร้องให้เสียใจทีหลัง เหมือนกับ ว่าการฝึกสติ การนั่งสมาธิของหนูใช้ไม่ได้ผลเลย รบกวนถามว่าต้องทำใจ ฝึกใจอย่างไรจึงจะไม่เป็นคนโมโหง่ายคะ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าท่านเป็นแบบนี้เพราะท่านอายุมากค่ะ