พระกุมารกัสสปะและพระเจ้าปายาสิ-ว่าด้วยโลกอื่นไม่มี

ปายาสิราชัญญสูตร

เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิด สีดำ สีแดง สีเขียว สีเหลือง ก็มองไม่เห็น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ก็มองไม่เห็น แล้วจะบอกว่า สีดำ สีแดง สีเขียว สีเหลืองนั้นไม่มี ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ นั้นไม่มี ถูกต้องหรือไม่ เช่นเดียวกันโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก็ไม่สามารถมองเห็นด้วยจักษุของสามัญมนุษย์ แต่สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้ทิพยจักษุ จึงจะสามารถเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้...แต่ถ้าคนที่ไม่มีทิพยจักษุ มองไม่เห็น แล้วจะบอกว่าสิ่งนั้นไม่มี...นั้นไม่ได้...พูดได้ดีที่สุดก็คือว่า ข้าพเจ้าไม่รู้ ไม่เห็นว่ามันมี