สากัจฉาธรรม-รักษาศีลอย่างไรไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น

  • การบูชาเป็นสิ่งดีทำให้จิตมีความอ่อนน้อม, เป็นศิษย์ก้นกุฎินั้นดี เพราะแก้จุดเดียวคือความยึดถือ, การเห็นอสุภะหรือความไม่เที่ยงดีทั้งคู่
  • ศีลจะทำให้การภาวนาดีขึ้น ในเรื่องการมีคู่ เราเห็นแล้วว่าตรงนั้นเป็นทุกข์ เราก็เลี่ยงออกมา ใครจะอยู่กับกองทุกข์เราก็ไม่ว่าอะไร จะทวนกระแสต้องอดทน การแต่งตัวก็ให้เป็นไปตามโอกาส เราก็ทำในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนใคร แล้วเราก็ไม่ผิดศีล การสมาทานศีลอาจเลือกเป็นช่วงเวลาก็ได้ ต้องใช้ปัญญาและความยืดหยุ่น และการปฏิบัติธรรมที่สมควรแห่งธรรม เลือกศีลมาใช้ให้เหมาะสม

ตอบคำถามจากคุณจันทร์เจ้า/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ

1. มีน้าท่านนึงปรารภว่า ตนควรไปกราบบรรดาพระอัฏฐิธาตุของหลวงตาหลวงปู่ ไปฝึกกรรมฐานกับครู ที่ไม่ใช่ศิษย์ก้นกุฏิน่ะ ไม่ดี ซึ่งตนก็แย้ง เพราะท่านเหล่านั้น ละสังขารไปแล้ว การกราบไหว้พระอัฏฐิธาตุ ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นได้ สู้การปฏิบัติไม่ได้ ควรจะทำอย่างไรให้น้าท่านนี้มีความเห็นถูกต้อง
2. หลังๆ นี้ เวลาเข้าสมาธิแล้ว จิตไม่ได้พิจารณาอสุภะเลย ไปจับแต่ความไม่เที่ยงของสมาธิและความคิด จึงอยากได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
3. ได้ฟังธรรมะ ศึกษาธรรมะ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นปกติ ได้ใคร่ครวญดีแล้วว่าศีล 8 นั่นจะทำให้การภาวนาดีขึ้นด้วย แต่เร็วๆ นี้ เพิ่งโดนเพื่อนๆ ตำหนิ ที่ปฏิเสธการแต่งงานมีครอบครัว บอกว่าตนเพี้ยน ซ้ำยังโดนแม่ต่อว่าที่ไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตัว ซึ่งจริงๆ ตนก็ทำตามวาระ แต่ก็โดนว่าบ่อยๆ ถึงขั้นบอกกว่ารับการกระทำของตนไม่ได้ ทั้งๆ ที่พยายามเดินสายกลางแล้ว อยากทราบว่าการที่แม่และเพื่อนๆ ตำหนิ จัดเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ จะแก้ความเห็นของทุกคนอย่างไรดี