สากัจฉาธรรม-ทางไหนก็ได้ที่ทำให้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติ

บทย่อ :

1) ให้เอาศีลเป็นหลัก อาจอยู่ร่วมกับมันไม่ใช่ว่าไล่มันไป, กันตัวใหม่ไม่ให้มา
2) รองเท้าถูกต้องตามพระวินัยใส่ได้
3) ทางไหนก็ได้ที่ทำให้ถึงที่สุดของการปฏิบัติ ตรงไหนที่ทำแล้วจิตสงบเอาตรงนั้นจะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก่อนก็ได้ พระพุทธเจ้าให้ไว้ถึง 5 วิธี
4) น้ำปานะคือ น้ำเปล่า ที่อนุญาตเพิ่มเติมคือ น้ำผลไม้ที่ไม่เติมอะไรลงไปเพิ่มและผ่านการกรอง แต่ถ้าใส่เพิ่มให้พิจารณาเป็นเภสัชได้
5) แยกห้องถ้าทำได้ก็เป็นความละเอียดของผู้ปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ก็เลือกเอาแต่ที่สำคัญๆ และการหลีกเร้นเป็นการทำเพิ่ม ส่วนการปฏิบัติทำที่ไหนก็ได้

ตอบคำถามจาก:คุณอิทธิชัย อ.กันตัง จ.ตรัง/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
1.มดคัน ปลวก หนู ฯลฯ มาบุกรุกบ้านเรือนหรือเข้ามาอยู่เลย จะต้องจัดการอย่างไร ไม่ให้ผิดศีล
2.พระธุดงค์ใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อกันหนามตำเท้า ได้หรือไม่

ตอบคำถามจาก:คุณมาลี/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
ก่อนทำสมาธิทุกครั้งจำเป็นต้องสวดมนต์ก่อนหรือไม่ หรือจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากขอคำแนะนำชัดเจน ทุกครั้งที่ปฎิบัติมาจะสวดมนต์ก่อนทำสมาธิทั้งเช้าและเย็น แต่ช่วงเช้าจะทำสมาธิพรัอมฟังธรรมมะไปด้วยทำถูกต้องหรือยัง

ตอบคำถามจาก:คุณฐญา โง้วศิริ/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ
1. ขออธิบายเกี่ยวกับการบริโภคหลังเที่ยง โดยเฉพาะนำ้หรือน้ำปานะ
2. เวลาเข้านอนกลางคืน นอนแยกกันกับภรรยา นอนที่พื้นราบปูด้วยเบาะแบบบางๆ ขนาดความหนาเท่าไหร่ จึงไม่ผิดศีล ถึงนอนแยกกัน แต่อยู่ห้องเดียวกัน ผิดศีลไหม