ทุกอย่างสำเร็จจากใจ

รวมลงแล้วก็มีอยู่ 3 อันอย่างที่ว่ามาแล้วคือละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส เท่านี้แหล่ะ คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ทำเท่านี้ 3 อย่าง ทำจิตให้ผ่องใส อย่างที่เราทำอยู่นี่แหล่ะ เรียกว่าทำจิตให้ผ่องใส ทำจิตไม่ให้มีมลทิน ให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ จิตตั้งอยู่ในความดี จะดีหรือชั่วก็ใจนี่แหล่ะให้เข้าใจอย่างนั้น ใจของเรานี่เอง จะชั่วก็เพราะใจเราจะดีก็เพาะใจเรา ได้พบกัลยาณมิตรได้พบกับครูบาอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำพร่ำสอน บอกกล่าว เราตั้งอยู่ในโอวาทไม่นานเราต้องได้บรรลุมรรคผล เราจะได้พ้นจากทุกข์อย่างแน่นอน...ธรรมเทศนาหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี