สมานมิตร

..เป็นกัลยานมิตรหรือไม่ ดูได้คร่าวๆก็ตรงที่ว่า ถ้าดูเรื่องความดีของเขา ก็ดูตรงที่ว่า เขามีการให้ปันมั้ย เขามีการพูดจาไพเราะมั้ย เขามีการประพฤติประโยชน์หรือไม่ เขาวางตนเสมอกันหรือเปล่า แล้วก็กล่าวคำที่จะไม่ทำให้แตกกันหรือไม่ .......คนที่มีลักษณะนี้ เข้าข่ายว่าเป็นเพื่อนชั่ว ก็คือ จะชักชวนให้ไปเล่นพนัน..ให้ไปเป็นนักเลงเจ้าชู้...ให้ไปเป็นนักเลงสุรา..ลวงผู้อื่นด้วยของปลอม..ทำตัวเป็นนักเลงหัวไม้...ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรา เราก็ดูด้วยว่า ตัวเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ตัวเองอยู่ในแดนดีหรือแดนไม่ดี ถ้ามีคุณสมบัติใดสมบัติหนึ่งที่อยู่ในแดนไม่ดี &gt;&gt;ถ้าไม่ดีก็แก้ซะ ถ้ามีดีก็ทำให้มากยิ่งขึ้น...<!--more-->

...คือ เราอาจจะรู้จักคนชั่วได้ แต่จะเอาคนชั่วมาเป็นมิตรไม่ได้ มีเพื่อนชั่วคนเดียว แย่กว่ามีศัตรูดีๆตั้ง 100 คน คนชั่วเป็นมิตรคนเดียว แย่กว่ามีศัตรูดีๆตั้ง 100 คน ศัตรู 100 คนถ้าเราขยันขันแข็ง บางทีอาจจะเอาชนะได้ ทำคุณธรรมบางอย่างให้เกิดขึ้นในใจได้ แต่มิตรชั่วคนเดียว มันพาไปฉิบหายได้ถึงนรก กำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย เพราะงั้นมีมิตรชั่วแม้แต่คนเดียว ก็ไม่ดี....

....ศัตรูในคราบของเพื่อน ในคราบของมิตร เขาเรียกว่าเพื่อนชั่ว มี 4 ลักษณะ..เป็นคนปอกลอก คิดเอาถ่ายเดียว..ดีแต่พูด ...คนหัวประจบ อะไรก็ตามใจหมด ดีก็ตามใจ ชั่วก็ตามใจ...ชักชวนในทางฉิบหาย..อย่าเอาคนประเภทนี้มาเป็นเพื่อน ถ้าเจอคนประเภทนี้ ให้อยู่ห่างๆ....ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเจอคนมีลักษณะ 4 อย่างนี้ เอามาเป็นเพื่อนได้ดีมาก....เป็นคนผู้มีอุปการะ...เป็นคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข คือคนที่เราจะบอกความลับของเขาได้ เขาเก็บความลับของเราได้...คนที่แนะประโยชน์ ห้ามเราจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง บอกทางสวรรค์ให้...คนที่มีความรักใคร่กัน จิตใจเขาไม่ยินดีในความเสื่อมของเรา หรือว่าเรามีความเจริญอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาก็ยินดี...ถ้าเรามีมิตรดี 4 อย่างนี้ ย่อมรุ่งเรือง...คนที่คุณเจอ 6 คนแรก ตั้งแต่ตื่นมาในแต่ละวัน 6 คนแรกเป็นอย่างนี้หรือไม่ เราต้องดู ถ้าเราใช้เวลากับคนไม่ดี เราก็จะเป็นอย่างงั้น ถ้าเราใช้เวลากับคนดีมาก เราก็จะสูงขึ้น คนที่เราคบหาด้วย มีศีล สมาธิ ปัญญา สูงกว่าเราหรือไม่ ถ้ามีมากกว่าดีกว่า เราก็จะสูงขึ้น ..จะดึงเราให้สูง....

...พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับผึ้ง รวมพลังกัน สามารถที่จะสร้างรังผึ้งขึ้นมาได้..หรือเหมือนจอมปลวก ปลวกเอาดินมาทีละเม็ดๆ จอมปลวกก็โตขึ้นจากพื้นได้....ถ้าเรามีเพื่อนที่ดี แม้คนเดียวหรือ 2 คน หรือมากกว่านั้นก็ได้ เราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับผึ้ง รวมกันสร้างรังผึ้งได้ สามารถที่จะเป็นเหมือนปลวก ที่ทำจอมปลวกให้โตขึ้นได้ จะมีความรุ่งเรือง จะมีความดีงามในชีวิตของเรา....

..เราจะคบกับใคร เราทำตัวให้เป็นผู้มีอุปการะ ผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นคนแนะประโยชน์ มีความรักใคร่ เราจะเป็นผู้ที่มีมิตรดี....
ออกอากาศวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557