สากัจฉาธรรม: ความตายก็ไม่เที่ยง 1

มรณานุสติ..เทวฑูต..ความตายไม่ไกลจากเรา..บุรุษอาชาไนย 4 ประเภทกับความตาย...
...ประเด็นหนึ่งในเรื่องของความตายที่เราต้องทำความเข้าใจ นอกจากเรื่องที่ว่าธรรมดา เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง นี่คือข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สอง ว่ามันเป็นเครื่องเตือนสติ เป็นเหตุที่เราควรจะมาเตือนว่า ตัวเราเองนั้นต้องทำความดี
ข้อที่สาม การเข้าใจในความตาย ที่ว่าความตายนั้นเป็นของไม่เที่ยง อันนี้ต้องทำความเข้าใจ เพราะว่าตัวความตายเอง ที่พูดว่า ถ้าใครมีการเกิดแล้ว ต้องมีการตายร้อยเปอร์เซนต์ อันนี้แน่นอน แต่เผื่อว่า เหตุปัจจัยคือ การเกิดไม่มี การตายก็จะไม่มี ถ้าเราเข้าใจว่า การตายก็ดับไปได้นะ การตายดับไปได้ ก็คือ เข้าสู่ความเป็นอมตะ ที่คนตายเนี่ยะเพราะมันมีการเกิด ถ้าการเกิดไม่มี การตายก็ไม่ปรากฎ นี่คือลักษณะของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า มีความลึกซึ้งของความตายตรงนี้ ที่เราต้องทำความเข้าใจให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วย...

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557
<p align="left"><strong>ตอบคำถามจาก:</strong>คุณ / คำถามทาง</p>
คำถามโดยย่อ