สมชีวิตาว่าด้วยเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์

การเลี้ยงชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือ”สมชีวิตา” มี วิธีแบ่งจ่ายโภคทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรม 4 ประการ
1.การเลี้ยงตน เลี้ยงมารดาและบิดา เลี้ยงบุตรภรรยา ทาสและกรรมกร เลี้ยงญาติมิตร ให้เป็นสุขโดยถูกต้อง
2.การปิดกั้น ทำตนให้สวัสดีจากอันตรายทั้งหลาย
3.การกระทำพลีกรรม ๕ ประการ ได้แก่ สงเคราะห์ญาติ,สงเคราะห์แขก,สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้ว,ช่วยชาติ,บูชาเทวดา
4.การตั้งไว้ซึ่งทักษิณา

ถ้าใช้จ่ายทรัพย์ไปใน 4 อย่างนี้จนหมด ถือว่าใช้อยู่อย่างถูกต้อง ให้ใช้ให้หมด แต่ถ้าใช้จ่ายหมดไปกับที่ไม่ใช่ 4 อย่างนี้ ถือว่าฟุ่มเฟือย

ออกอากาศวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557