คำพุทธ-อัสสลายนสูตร ทรงโปรดอัสสลายนมาณพ

ณ พระวิหารเชตวัน พระพุทธองค์ได้ทรงโต้ตอบกับมานพชื่อ อัสสลายนะ ในปัญหาเรื่องวรรณะพราหมณ์ประเสริฐกว่าวรรณะอื่น จนเขายอมจำนนในเหตุผลที่ว่าวรรณะทั้งหลายเสมอกัน

ดูกรอัสสลายนะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร พราหมณ์เท่านั้นหรือหนอ ที่เมื่อเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภมาก มีจิตไม่พยาบาท มีความเห็นชอบ เมื่อตายไป พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ กษัตริย์ไม่เป็นเช่นนั้นหรือ แพศย์ไม่เป็นเช่นนั้นหรือ ศูทรไม่เป็นเช่นนั้นรึ

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557