สากัจฉาธรรม-มรณานุสติ เจริญเป็น ก็เบิกบาน

มรณานุสติคือ การระลึกถึงความตาย มี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ให้เห็นว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายของเรามีมาก ขั้นตอนที่สอง ต้องพิจารณาให้เห็นว่า มีอยู่หรือไม่หนอ บาปอกุศลธรรมที่จะทำให้เรา ถ้าตายไปตอนนี้ จะไปที่ไม่ดี ถ้าไม่มีให้สบายใจได้ แล้วทำความเพียรให้มันยิ่งขึ้นๆไป แต่ถ้ายังมีอยู่ ก็ต้องรีบละโดยด่วน เหมือนการรีบดับไฟที่ไหม้ผม ละได้โดย

  1. เห็นความไม่เที่ยง
  2. ทำความเข้าใจเรื่องความทุกข์ เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ ยอมรับมัน
  3. หาความสุขที่ประณีตกว่าคือ สมาธิ
  4. การตอบแทนมารดาบิดาใน 2 ระดับ
  5. ใช้เทคนิคอื่นๆ ร่วม เช่น อุปสมานุสสติ พุทธานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ตอบคำถามจาก:คุณ No one/คำถามทาง Website
คำถามโดยย่อ

อยากทราบว่าเมื่อเจริญมรณานุสติมากๆ เข้า จนเกิดความกลัว ความเศร้า ที่จะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ นึกเมื่อไหร่ก็จะเศร้า น้ำตาซึม เกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร