สากัจฉาธรรม: ทำไมต้องศีลแปด

คำถาม
1. ศีล คือ ความเป็นปรกติ เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ทำชั่ว ขอถามว่าศีล 8 มีอยู่ข้อหนึ่ง ซึ่งห้ามกินข้าวมื้อเย็น การกินข้าวมื้อเย็นเป็นความชั่วตรงไหน ทำไมพระพุทธองค์ จึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้ขึ้นมา
2. เชื้อโรคเป็นสัตว์หรือไม่? ถ้าเชื้อโรคเกิดขึ้นในตัวเรา แล้วเรารักษาด้วยการฆ่า จะถือว่าผิดศีลข้อ 1 หรือไม่?
3. อยากให้ทยอยอธิบายความไม่ดีของการประพฤติผิดศีลข้อต่างๆ หลังจาดข้อที่ 5 เป็นต้นไป ตามแด่โอกาสจะเหมาะสมโดยการสรุป
คุณสมจริง ขวัญทอง / คำถามทางจดหมาย
รายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556
โดย พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 - 05:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ (The Government Public Relations Department) FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz