จิตเดิมประภัสสร ให้จิตพ้นวิเศษจากอาคันตุกะจรมาได้

รายการธรรมะรับอรุณ

โดย พระไพบูลย์ อภิปุณฺโณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05:00 - 05:30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ (The Government Public Relations Department) FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz

(จิตเดิมประภัสสร ให้จิตพ้นวิเศษจากอาคันตุกะจรมาได้)

ออกอากาศวันที่ 1 July 2013

เล่นได้เลยที่นี่ "http://archive.org/download/prd1213/prd130701mo.mp3"]